Privacybeleid

Salon Eileen – Praktijk voor Holistische Huidverzorging Salon Eileen – Praktijk voor Holistische Huidverzorging, gevestigd aan Hoogveldseweg 56

5451 AB Mill, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens: www.saloneileen.nl Hoogveldseweg 56

5451 AB Mill 0485-455747

 

Ilse Ermers-Verberne is de Functionaris Gegevensbescherming van Salon Eileen – Praktijk voor Holistische Huidverzorging Hij/zij is te bereiken via info@saloneileen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Salon Eileen – Praktijk voor Holistische Huidverzorging verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam

  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld omdat die van belang zijn voor het afstemmen van de juiste behandeling.

 

de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • gezondheid
  • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Bij het opnemen van gegevens voor personen jonger dan 16 jaar vragen wij ten aller tijden toestemming van de ouder of voogd.

 

Gegevens worden alleen vastgelegd in verband met het afstemmen van het juiste behandeltraject. Ze worden nooit voor andere doeleinden gebruikt.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Salon Eileen – Praktijk voor Holistische Huidverzorging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Salon Eileen – Praktijk voor Holistische Huidverzorging) tussen zit. Salon Eileen – Praktijk voor Holistische Huidverzorging gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

Melissa (Wega) – om de klantgegevens in te voeren en de registratie van de behandelingen vast te leggen. Ook wordt in dit programma de boekhouding gedaan. Dit programma voldoet aan alle eisen.

Mailchimp – het versturen van nieuwsbrieven om klanten te informeren over producten en behandelingen die we voeren.

 

 

 

Salon Eileen – Praktijk voor Holistische Huidverzorging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens  > 2 jaar na laatste behandeling > Daarna zijn gegevens niet relevant

Personalia                                      > 2 jaar na laatste behandeling > Daarna zijn gegevens niet relevant

Adres                                              > 2 jaar na laatste behandeling > Daarna zijn gegevens niet relevant

Gegevens mbt gezondheid          > 2 jaar na laatste behandeling > Daarna zijn gegevens verouderd

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Salon Eileen – Praktijk voor Holistische Huidverzorging verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Salon Eileen – Praktijk voor Holistische Huidverzorging gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Salon Eileen – Praktijk voor Holistische Huidverzorging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@saloneileen.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Salon Eileen – Praktijk voor Holistische Huidverzorging wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Salon Eileen – Praktijk voor Holistische Huidverzorging neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn

van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@saloneileen.nl